Ελληνικός Πολιτισμός, Χάρτες

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 565 μ.Χ.


 

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 565 μ.Χ