Ελληνικός Πολιτισμός, Χάρτες

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 324 μ.Χ.


 

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 324 μ.Χ