Ελληνικός Πολιτισμός, Χάρτες

Χάρτης της Μακεδονίας ως τα χρόνια του Φιλίππου, το 336 π.Χ.


 

 

xartis makedonias- χάρτης της Μακεδονίας ως τα χρόνια του Φιλίππου Β', το 336 π.Χ.