ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τα διπλά γράμματα στα Νέα Ελληνικά


 

 

Πολλές από τις λέξεις στα νέα ελληνικά γράφονται με διπλά γράμματα. Παρόλο που τα διπλά γράμματα δεν τα προφέρουμε, εξακολουθούμε να τα γράφουμε για ιστορικούς κυρίως λόγους. Παρακάτω θα βρείτε ποιες λέξεις γράφονται με διπλά γράμματα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βιβλιογραφία

 

bullet

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β' Γ' Γυμνασίου, Σωφρόνης Χατζησαββίδης - Αθανασία Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α, 2011

bullet

Νεοελληνική Γραμματική, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ΟΕΣΒ, Αθήνα, 1941

bullet

Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, David Holton - Peter Mackridge - Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Πατάκης, Αθήνα, 1999

bullet

Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Χρ. Κλαίρης - Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005

bullet

Γραμματική Ε, Στ Δημοτικού, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton - Μιχ. Γεωργιαφέντης - Γεώργιος Κοτζόγλου - Μαργαρίτα Λουκά, ΟΕΔΒ, Αθήνα

bullet

Διαδικτυακό Λεξικό της Κοινής Ελληνικής, 1998, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εδώ

bullet

Μεγάλο Ηλεκτρονικό Λεξικό Νεοελληνικής Γλώσσας, (ΜΗΛΝΕΓ) Πατάκη (συνδρομητικό), εδώ