ταιριάξτε τις έννοιες

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Τιτσιάνο
Πάολο Βερονέζε