Φωτογραφίες με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου Πάτμου
στο χώρο της αίθουσας Πληροφορικής
ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 1999-2000Με μαθητές της Δ΄ και Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου Πάτμου το 2000

 


Ωρα δραστηριοτήτων στο εργαστήριο Πληροφορικής με τους μαθητές μου

 


Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής Δημ. Σχολείου Κάμπου Πάτμου 1999-2000

 
 

περισσότερες φωτογραφίες ...