Αρχική σελίδα

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός Καλλίνικος ο Δ΄. (;-1812;).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Καλλίνικος Μποντανιώτης γεννήθηκε στα Μουδανιά της Βιθυνίας της Μικράς Ασίας. Υπηρέτησε ως Μέγας Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1779-1780). Το 1780 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως (εξελέγη τον Οκτώβριο του 1780). Τον Σεπτέμβριο του 1792 εξελέγη Μητροπολίτης Νικαίας. Στις 17 Ιουνίου 1801 εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης. Κατά την πατριαρχεία του ανεγέρθηκε το κτήριο της Πατριαρχικής Ακαδημίας στην Ξηροκρήνη (Kuruçeşme) της Κωνσταντινουπόλεως. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1806 παραιτήθηκε. Αποσύρθηκε στο Διπλοκιόνιο (Beşiktaş) του Βοσπόρου. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1808 εξελέγη για δεύτερη φορά Οικουμενικός Πατριάρχης. Στις 23 Απριλίου 1809 παραιτήθηκε. Αποσύρθηκε και πάλι στο Διπλοκιόνιο όπου και εκοιμήθη περί το 1812.

Σημείωση: Ορισμένοι μελετητές (Γεδεών, Μαθάς κ.ά.) τον αριθμούν ως Καλλίνικο τον Ε΄ συγκαταριθμώντας ως Καλλίνικο Γ΄ τον Μητροπολίτη Ηρακλείας Καλλίνικο (1718-1726), ο οποίος εκοιμήθη τη νύχτα πριν την επίσημη εκλογή του. Συγκεκριμένα, ενώ είχε συμφωνηθεί στην οικία του η εκλογή του από τους παρευρεθέντες αρχιερείς, την επομένη το πρωί ευρέθη νεκρός. Καθώς δεν πραγματοποιήθηκε επίσημη εκλογή, ούτε καταστρώθηκε υπόμνημα εκλογής, κανονικώς δεν συναριθμείται ως Πατριάρχης.

 Αναθεώρηση: Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024.