Έτη 1866-1970

Διοικητική διάρθρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Έτη 1866-1870

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1866 (10-02-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1867 (26-01-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1868 (01-01-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1869 (07-12-2020).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1870 (14-11-2020).

Έτη 1871-1900

Έτη 1901-1930

Έτη 1931-1959

Έτη 1960-2020

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021.