Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΕΩΤΙΔΟΣ

   Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΙ
Διονύσιος Κυκκώτης 20 Απριλίου 1940-5 Οκτωβρίου 1942 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1887-1942
Αθανάσιος Σφακιανός 21 Νοεμβρίου 1942-30 Ιουνίου 1953 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1907-1953
Βαρνάβας Φωταράς 6 Δεκεμβρίου 1958-14 Νοεμβρίου 1968 Από Πρεσβύτερος Εις Πηλουσίου 1921-1993
Αρίσταρχος Μαυράκης 12 Ιανουαρίου 1969-1 Φεβρουαρίου 1972 Από Πρεσβύτερος Εις Ζηνουπόλεως 1932-2002
Αμβρόσιος Φρούτσιος 9 Ιανουαρίου 1977-16 Ιουνίου 1998 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1916-1998
Καλλίνικος Πίππας 12 Δεκεμβρίου 1999-22 Φεβρουαρίου 2001 Από Πρεσβύτερος Εις Χαρτούμ 1936-2013
Γαβριήλ Ραυτόπουλος 4 Νοεμβρίου 2006-21 Νοεμβρίου 2012 Από Πρεσβύτερος Εις Λεοντοπόλεως γεν. 1957
         

Αναθεώρηση: Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023.