Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
Ζαχαρίας 1811-28 Απριλίου 1855 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση περ. 1778-1855
Ιωσήφ Χαλυβόπουλος 30 Σεπτεμβρίου 1856-5 Σεπτεμβρίου 1865 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1827-1865
Χρύσανθος Ηλιάδης Δεκέμβριος 1865-24 Ιουλίου 1884 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1820-1884
Χρύσανθος Σαλίμπα Νοέμβριος 1884-1889 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1889
Νικόδημος Ζωγραφόπουλος 1890-4 Οκτωβρίου 1901 Από Αμίδης Κοίμηση 1839-1901
Βασίλειος Αντέμπς 2 Φεβρουαρίου 1903-17 Φεβρουαρίου 1937 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1868-1937
Επιφάνιος Ζαγιέντ 15 Οκτωβρίου 1940-26 Δεκεμβρίου 1982 Από π. Εμμέσης Κοίμηση 1890-1982
Παύλος Μπαντάλι 26 Ιανουαρίου 1983-3 Ιουνίου 2008 Από Χοναχάρων Κοίμηση 1929-2008
Βασίλειος Μανσούρ 17 Ιουνίου 2008-σήμερα Από Ατάρανδος   γεν. 1962
         

Αναθεώρηση: Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024.-