Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
Ιωαννίκιος 1814;-1835; Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1835;
Βαρνάβας 1835;-1865 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1865
Γερμανός Ζιουτ 1866-1886 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1886
Γρηγόριος Φεβρουάριος 1887-26 Φεβρουαρίου 1925 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1839-1925
Ιγνάτιος Χορέικα 13 Ιουλίου 1925-3 Φεβρουαρίου 1969 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1894-1969
Αθανάσιος Σκαφ 1969-1984 Από Λαρίσης Κοίμηση ;-1984
Ηλίας Σαλίμπα 27 Ιουλίου 1984-1 Απριλίου 2017 Από Ειρηνουπόλεως Κοίμηση 1924-2017
Νικόλαος Μπααλμπάκι 7 Ιουνίου 2017-σήμερα Από Μπλουντάν   γεν. 1957
         

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024.-