Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΙΟ ΝΤΕ ΙΑΝΕΪΡΟ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
Μιχαήλ Σεχάντ 10 Οκτωβρίου 1921-7 Ιουλίου 1931 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1931
         

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.-