Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΥΒΛΟΥ ΚΑΙ ΒΟΤΡΥΩΝ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
Παύλος Αντάλ 31 Ιανουαρίου 1902-20 Νοεμβρίου 1929 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1865-1929
Ηλίας Καράμ 13 Ιανουαρίου 1935-11 Απριλίου 1969 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1903-1969
Γεώργιος Κοντρ 10 Φεβρουαρίου 1970-27 Απριλίου 2018 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων γεν. 1923
Σιλουανός Μουσά 27 Απριλίου 2018-σήμερα Από Μπουένος ’υρες   γεν. 1967
         
         
         

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.