Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΙΑΜΠΡΟΥΝΤ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
Αθανάσιος Σαλίμπα 15 Νοεμβρίου 1979-27 Δεκεμβρίου 2016 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1920-2016
         

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024.-