Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΖΗΛΩΝ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Ευθύμιος Αγριτέλης 29 Ιουλίου 1912-29 Μαΐου 1921 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1876-1921
Αλέξανδρος Σεμιώνωφ 5 Σεπτεμβρίου 1971-18 Μαΐου 1979 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1890-1979
Κάλλιστος Σαμαράς 13 Απριλίου 1980-Μάρτιος 1991 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1991
Σωτήριος Τράμπας 21 Μαρτίου 1993-20 Απριλίου 2004 Από Πρεσβύτερος Εις Κορέας 1929-2022
Αμβρόσιος Ζωγράφος 5 Φεβρουαρίου 2006-27 Μαΐου 2008 Από Πρεσβύτερος Εις Κορέας γεν. 1960
Σεβαστιανός Σκορδαλλός 17 Δεκεμβρίου 2011-σήμερα Από Πρεσβύτερος   γεν. 1955
         

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.