Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 15 Μάρτιος 2007 02:00    Εκτύπωση
Φοίτηση, μετεγγραφές κ.λπ. μαθητών ΕΠΑΛ

Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές ? μετεγγραφές ? φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια.  Αριθμ. 80033/Γ2/ (ΦΕΚ 1286 τ. Β 2006)