Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2016 10:14    Εκτύπωση
Επάγγελμα ξεναγού - Tαχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Απόφοιτοι των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής [μέχρι σαράντα (40) ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων] θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ταχύρρυθμο πρόγραμμα διάρκειας δύο περίπου μηνών (14/11/2016 έως 25/1/2017) προκειμένου να καταρτισθούν στο επάγγελμα του ξεναγού - βάσει του ν. 710/1977 «Περί ξεναγών» (Φ.Ε.Κ. 283/Α?), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/Α?).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών (Π. Κωστοπούλου 2 ΤΚ 62132) στις Σέρρες.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλλουν από την Δευτέρα 26/9/2016 μέχρι και την Παρασκευή 7/10/2016 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης& Κατάρτισης, Τμήμα Ανωτέρων Σχολών & Σχολών Ξεναγών, Αμαλίας 12, Τ.Κ. 10557, Αθήνα) την αίτηση συμμετοχής τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί, στο site των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης του Παν. Μακεδονίας (www.uom.gr/seminars) και στα τηλέφωνα 2310-8916760 και 2310-891644.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Πηγή: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2016 11:11 )