Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 02:00    Εκτύπωση
Οδηγός Πράσινων Επαγγελμάτων σε Παράκτιες περιοχές

Οι παράκτιες περιοχές είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους ενώ οι περισσότερες από αυτές φιλοξενούν σημαντικούς οικοτόπους και είδη προστατευόμενα από διεθνείς συμβάσεις και Ευρωπαϊκές οδηγίες. Παρόλα αυτά λόγω της υπερ - συσσώρευσης ανθρωπίνων δραστηριοτήτων οι παράκτιες περιοχές απειλούνται από την αλόγιστη ανάπτυξη και από οικολογικά προβλήματα όπως η ρύπανση και οι κλιματικές αλλαγές.
Σε μια εποχή όπου σημειώνεται έντονη δραστηριότητα γύρω από την διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία και αξιοποίηση του ευρύτερου παράκτιου- θαλάσσιου περιβάλλοντος, πολλές φορές με μεγάλα έργα και σημαντικές χρηματοδοτήσεις, κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση μαθητών, ανέργων ή/ και ατόμων που θέλουν να απασχοληθούν ή να ξεκινήσουν ένα νέο επάγγελμα σε αυτό τον τομέα.

Η ανάγκη για δημιουργία ενός οδηγού για πράσινα επαγγέλματα στις παράκτιες περιοχές έρχεται να εκπληρώσει πολλούς σημαντικούς στόχους. Από τη μία είναι η ανάγκη για ανεύρεση καινοτόμων λύσεων για την προστασία των οικοσυστημάτων και την αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών και από την άλλη είναι η πρόληψη ή αντιμετώπιση κινδύνων όπως οι κλιματικές αλλαγές και άλλες φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, που άμεσα επηρεάζουν τις παράκτιες περιοχές.
Στα παραπάνω συμβάλει η δημιουργία επαγγελμάτων που συνδέονται με τις κατευθύνσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και την προβολή των παραδοσιακών αλλά «ξεχασμένων» ασχολιών. Ο οδηγός επαγγελμάτων δίνει μια αρχική προσέγγιση για τα είδη επαγγελμάτων που μπορεί κανείς να ακολουθήσει και τις αντίστοιχες σπουδές που μπορεί να επιλέξει για να ενισχύσει τις δεξιότητες του.
Εκάστοτε φορείς (όπως σχολεία, ΚΕΚ, σύλλογοι, ΜΚΟ) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον οδηγό συνοδευτικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα (πχ ΣΕΠ) ή προγράμματα κατάρτισης και σεμινάρια (πχ ΟΑΕΔ), σε συναντήσεις ενημέρωσης ή ημερίδες.

Κατεβάστε τον οδηγό Πράσινων επαγγλμάτων σε Παράκτιες περιοχές

Πηγή: Δίκτυο Μεσόγειος

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 16 Φεβρουάριος 2010 00:54 )