Ν.Σ. Μαυρογιάννης

Προσωπική Ιστοσελίδα

 

 

 

ball_sgreen.gif

Η Nήσος των Θησαυρών:

Ιστοσελίδες Μαθηματικών

ball_sgreen.gif

Παρακάτω έχω συγκεντρώσει  συνδέσμους

σε ιστοσελίδες  και ιστολόγια μαθηματικών

που κατά τη γνώμη μου,

(δηλαδή με καθαρά υποκειμενικά κριτήρια)

παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

 

 

         

 

  


 

Δημήτρης

Ντρίζος

Πέτρος

Κρικέλης

Γιάννης

Αντωνιάδης

Γιώργος

Καλαντζής

Αναστάσης

Κοτρώνης

 

Μιχάλης

Κολουντζάκης

Νίκος

Καμπράνης

Μπάμπης

Τουμάσης

 

Απόστολος

Δοξιάδης

Μιλτιάδης

Παπαγρηγοράκης

Αθανάσιος

Φουναριωτάκης  

 

Γιάννης

Πλατάρος

Ιωάννης Ζώης

Γρηγόρης

Κωστάκος

 

Αναστάσιος

Μπουντής

Τεύκρος

Μιχαηλίδης

Ανθούλα  Σοφιανοπούλου

& Γιώργος Καριπίδης

 

Κατερίνα

Καλφοπούλου

Αλέξανδρος Γ.

Συγκελάκης

Μιχάλης

Τζούμας

Πάρις

Πάμφιλος

Στράτης

Αντωνέας

Πρόδρομος

Ελευθερίου

 

Γιάννης Απλακίδης

Νίκος Ζανταρίδης

Απόστολος 

Γιαννόπουλος

Αλκαίος

Σουγιούλ

 

Δημήτρης

Ποιμενίδης

Μαρία

Χάλκου

Αθανάσιος

Φεργαδιώτης

Σωκράτης

Ρωμανίδης

Δημήτριος

Ζαχαριάδης

 

Ειρήνη

Περυσινάκη

Νίκος

Καστάνης

 Μιχαήλ

Μανωλόπουλος

 

Ευριπίδης

Θεμελής

Στέλιος

Μαρίνης

Παναγιώτης

Πινάτσης

Μάκης

Χατζόπουλος

Βαγγέλης

Νικολακάκης

 

Γιώργος

Παυλόπουλος

Ανδρέας

Κουλούρης

Αθανασία

Σούφαρη

 

Αριστείδης

Λυμπίκης

Ανδρέας

Πούλος

Ζήνων

Λυγάτσικας

Χρήστος

Γιώργος

Κόσυβας

 

Κώστας

Ράπτης

Ιωάννης

Καραγιάννης

Μιχάλης

Βιτσαξής

...και έξω από την Ελλάδα

Werner Hoffmann 

Paul Garrett

Gilbert Strang

Robert B. Ash

David R. Wilkins

J.S. Milne

Miles Reid

Marc Renault

David C. Royster

Terence Tao 

Ed Barbeau

Matthew Harvey

Deborah Loewenberg Ball

Jim Wilson

Bruce Ikenaga

Po-Shen Loh

Igor V. Dolgachev

Nigel Hitchin

Brendan Hassett

Kenneth A. Ribet

 Nicholas M. Katz

 Allen Hatcher

Michael Filaseta 

Franz-Viktor Kuhlmann  

Florian Pop 

Leila Schneps 

David Tall 

Cristinel Mortici 

 Paul Yiu

Mamikon Mnatsakanian 

Andrei Voronkov 

Victor Shoup 

Amber Caldwell 

Laura J. Stevens 

Judit Abardia Bochac

Carol Castellon 

 John E. Gilbert

Gary and Kenny Felder 

 Anna Sierpinska

Serafina Cuomo 

Alan Sokal 

 Timothy Gowers

Andrey Lazarev  

Clark Kimberling

Hannah Fry

Bjorn Poonen

Holly Krieger

Paul Yiu

Sandra Di Rocco

Keith Conrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή