Πρόγραμμα Δημιουργίας Φύλλων Ασκήσεων Αριθμητικής για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
ΜΕΝΟΥ
Αγαπημένα
 

 

Οδηγίες χρήσης

Η λειτουργία του «Θαλή» είναι ιδιαίτερα απλή και μπορεί να συνοψισθεί στα ακόλουθα τρία βήματα:

Βήμα 1: Επιλογή της επιθυμητής πράξης

Μενού πράξεων

Από το μενού των πράξεων της αριθμητικής (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση), το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας, επιλέγεται η επιθυμητή πράξη για τη δημιουργία ασκήσεων.

Βήμα 2: Επιλογή κατηγορίας της άσκησης

Κατηγορίες ασκήσεων

Από τη νέα σελίδα που εμφανίζεται και η οποία περιέχει τις κατηγορίες για την επιλεγμένη πράξη, επιλέγεται η κατηγορία της άσκησης που θα δημιουργηθεί (π.χ. πρόσθεση μονοψήφιων, κλπ.).

Βήμα 3: Εκτύπωση του φύλλου της άσκησης

Φύλλο ασκήσεων

Αφού δημιουργηθεί η σελίδα με τις ασκήσεις, εκτυπώνεται με τη βοήθεια του "Μενού Ελέγχου" (δείτε στη συνέχεια).

Το μενού ελέγχου της άσκησης

Το μενού ελέγχου

Κουμπί "Εκτύπωση άσκησης"

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Εκτύπωση άσκησης" εκτυπώνεται το φύλλο ασκήσεων χωρίς τα αποτελέσματα των ασκήσεων, ώστε να δοθεί για επίλυση.

Σημείωση: Το φύλλο ασκήσεων σε αυτή την περίπτωση δεν τυπώνεται όπως φαίνεται στην οθόνη του υπολογιστή!

Κουμπί "Εκτύπωση Τύπου Β άσκησης"

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Εκτύπωση Τύπου Β άσκησης" εκτυπώνεται το φύλλο ασκήσεων χωρίς το δεύτερο τελεστέο της εκάστοτε πράξης, για παράδειγμα, 2+_=5, πράγμα που συνεπάγεται τη μετατροπή της πρόσθεση σε αφαίρεση, και αντίστοιχες μετατροπές και για τις υπόλοιπες κατηγορίες των ασκήσεων.

Σημείωση: Το φύλλο ασκήσεων και σε αυτή την περίπτωση δεν τυπώνεται όπως φαίνεται στην οθόνη του υπολογιστή!

Κουμπί "Εκτύπωση λύσεων"

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Εκτύπωση λύσεων" εκτυπώνεται το φύλλο ασκήσεων όπως φαίνεται στην οθόνη του υπολογιστή, δηλαδή μαζί με τις απαντήσεις των ασκήσεων, ώστε να μπορεί άμεσα να γίνει η αντιπαραβολή των δοσμένων απαντήσεων με τις σωστές.

Κουμπί "Νέα άσκηση"

Με αυτό το κουμπί δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέου φύλλου ασκήσεων με καινούριες ασκήσεις, πάντα όμως της ίδιας κατηγορίας.

Κουμπί "Επιστροφή"

Με το κουμπί "Επιστροφή" μπορούμε να επιστρέψουμε στην προηγούμενη σελίδα για να επιλέξουμε άλλη κατηγορία άσκησης.