Μαθηματικά - Νέες Τεχνολογίες 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


 

Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

 

 

 
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ
  • Μέτρηση Κύκλου

  • Εμβαδά μεικτόγραμων σχημάτων

  • Γενικές Ασκήσεις

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  ΘΕΜΑΤΑ Ειδικά Θέματα :

 

 Θέματα για μια τελευταία

 επανάληψη

 Θέματα για μια τελευταία

 επανάληψη

 36 θέματα για μια τελευταία

επανάληψη

Άλγεβρα Γεωμετρία
Διαγώνισμα 1 Διαγώνισμα 1
Διαγώνισμα 2 Διαγώνισμα 2
 

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Κατεύθυνση

Διαγών. 1

Διαγών. 1

Διαγών. 1
 Διαγών. 2 Διαγών. 2 Διαγών. 2
   
Γενική Παιδεία Κατεύθυνση
  Διαγώνισμα 1 (μιγάδες)

Απαντήσεις

  Διαγώνισμα 2 (μιγάδες)

Απαντήσεις

Διαγώνισμα 1  Διαγώνισμα 2 (συναρτήσεις-όρια)
 

Διαγώνισμα 3 (όρια -συνέχεια)

Διαγώνισμα 3a

Απαντήσεις Διαγωνίσματος 3a

Διαγώνισμα 2 Διαγώνισμα 4 

Απαντήσεις

  10 Διαγώνισμα  Θεωρίας στην  Ανάλυση

20 Διαγώνισμα  Θεωρίας στην  Ανάλυση

  Διαγώνισμα 5 

    

    Μερικά αρχεία *pdf ίσως χρειασθούν λίγα λεπτά για να ανέβουν