Επέλεξε την ενότητα που θες να μελετήσεις.

 

Α' Περίοδος

 

Ενότητα 1: Αριθμοί μέχρι το 1.000 - Οι τέσσερις πράξεις - Γεωμετρικά σχήματα

Ενότητα 2: Μετρήσεις μήκους - Πράξεις αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού - Στερεά σώματα

Ενότητα 3: Αριθμοί μέχρι το 3.000 - Οι τέσσερις πράξεις - Χαράξεις - Ορθές γωνίες

 

Β' Περίοδος

 

Ενότητα 4: Εισαγωγή στα απλά κλάσματα

Ενότητα 5: Προσθέσεις και αφαιρέσεις - Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

Ενότητα 6: Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς

 

Γ' Περίοδος

 

Ενότητα 7: Αριθμοί μέχρι το 7.000 - Μέτρηση μάζας - Πάζλ, πλακόστρωτα, μωσαϊκά, συμμετρία

Ενότητα 8: Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις - Μοτίβα - Μέτρηση χρόνου και επιφάνειας

Ενότητα 9: Αριθμοί μέχρι το 10.000 - Κλάσματα και δεκαδικοί - Πράξεις - Γεωμετρία

 

clipart

back_button