Να αντιστοιχίσετε τα Φυσικά Μεγέθη με τις μονάδες μέτρησής τους στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων.

Σύρε τις λέξεις ή τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".