ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

Διατίθενται σε 2 τύπους αρχείων : α) pdf   b) doc (zip) .

Για τα αρχεία MS Word (doc) πρέπει να είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας  πολυτονικές γραμματοσειρές

 

ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

                                          

  

                            

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Ι. ΑΙΣΧΙΝΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ (Adobe Acrobat) (Ms Word)
   
ΑΙΣΧΙΝΗ  ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ  5.1-6.6  

download ZIP    

ΑΙΣΧΙΝΗ  ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 6.6 -7.13 download ZIP
ΑΙΣΧΙΝΗ  ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 37.1 -38.9 download ZIP   
ΑΙΣΧΙΝΗ  ΚΑΤΑ ΤΙΜΑΡΧΟΥ 25.1 - 27.2    download ZIP   
ΑΙΣΧΙΝΗ  ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ  179.5 - 180.10  download ZIP   
ΑΙΣΧΙΝΗ  ΚΑΤΑ ΤΙΜΑΡΧΟΥ  6.1 - 7.8     download ZIP 
ΑΙΣΧΙΝΗ ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ  17.5 -19.8  

download ZIP    

   
   
   

                                                            

                       

 Επιστροφή στους συγγραφείς  Επιστροφή στις επιλογές διδακτικού υλικού
  Προηγούμενος συγγραφέας  Επόμενος συγγραφέας

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                        

 

  ΙΙ. ΞΕΝΟΦΩΝ

ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ  (Adobe Acrobat) (Ms Word)
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ 12.14.2 -12.17.3       

download  ZIP      

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  6.3.7.1 - 6.3.8.8        download  ZIP    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  3.1.10.5-3.1.12.5        download  ZIP    
ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗ  6,5,13-17          download  ZIP    
ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ  1.5.7.1 - 1.5.9.3  download  ZIP    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 5.1.1 -5.4.2 download  ZIP    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  3.1.3.1-3.1.4.4 download  ZIP    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3.1.14.1-3.1.15.6 download  ZIP    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2.1.1.1-2.1.2.9 download  ZIP    
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 4.1.3.1.-4.1.4.4 download  ZIP    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 11.1.1 -11.3.4 download  ZIP    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 11.3.5 -11.6.4 download  ZIP    
ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 4.46.1 -4.48.4 download  ZIP    
   

 

 Επιστροφή στους συγγραφείς  Επιστροφή στις επιλογές διδακτικού υλικού
  Προηγούμενος συγγραφέας  Επόμενος συγγραφέας

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

ΙΙΙ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ  (Adobe Acrobat) (Ms Word)
A.94.1.1 - 95.3.4

download  ZIP    

A.128.3.1-128.7.1 download  ZIP 
A.129.1.1-130.1.1 download  ZIP
A.136.1.1-136.4.3 download  ZIP
Β.52.1.1-52.4.8 download  ZIP
Γ.4.1.1 -5.1.1 download  ZIP
Β.93.1.1-94.1.1 download  ZIP
ΣΤ.93.1.1-93.3.5 download  ZIP
Z.8.1.1-8.3.4 download  ZIP
   
   
 Επιστροφή στους συγγραφείς  Επιστροφή στις επιλογές διδακτικού υλικού
  Προηγούμενος συγγραφέας  Επόμενος συγγραφέας

 

 

 

 

ΙV. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ  (Adobe Acrobat) (Ms Word)
ΚΑΤΑ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ 204.1-206.1    

download  ZIP    

ΚΑΤΑ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ 192.1-193.9 download  ZIP    
ΚΑΤΑ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ 123.1 - 124.1 download  ZIP    
ΚΑΤΑ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ 210.1 - 211.7 download  ZIP
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 1.1 - 2.1 download  ZIP
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 4.1 - 5.1 download  ZIP
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 10.1 - 11.8 download  ZIP
ΥΠΕΡ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΩΝ 24.4-26.2 download  ZIP
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1.1 - 2,7 download  ZIP
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 204-205 download  ZIP
   

 

 Επιστροφή στους συγγραφείς  Επιστροφή στις επιλογές διδακτικού υλικού
  Προηγούμενος συγγραφέας  Επόμενος συγγραφέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  ΛΥΣΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ  (Adobe Acrobat) (Ms Word)
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 11-13   

download  ZIP    

ΚΑΤΑ ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 9.11-12.1 download  ZIP 
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 10.9-14.1 download  ZIP 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7.1 -9.1 download  ZIP 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 15-17,17-19 download  ZIP
   
   
   
   
   
   

 

 

 Επιστροφή στους συγγραφείς  Επιστροφή στις επιλογές διδακτικού υλικού
  Προηγούμενος συγγραφέας  Επόμενος συγγραφέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ  (Adobe Acrobat) (Ms Word)
ΠΡΟΣ ΕΥΘΥΝΟΥΝ ΑΜΑΡΤΥΡΟΣ 2.3 -3.6

download  ZIP    

ΠΡΟΣ ΕΥΘΥΝΟΥΝ ΑΜΑΡΤΥΡΟΣ 5.1 -7.4 download  ZIP  
ΠΡΟΣ ΕΥΘΥΝΟΥΝ ΑΜΑΡΤΥΡΟΣ 11.1-12.8 download  ZIP 
ΠΡΟΣ ΕΥΘΥΝΟΥΝ ΑΜΑΡΤΥΡΟΣ 16.1-18.1 download  ZIP 
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ 76.1-78.6 download  ZIP 
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ 291.1 -292.8 download  ZIP 
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ 11.1 - 12.9 download  ZIP 
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ 51 -52.1 download  ZIP
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ 20.1-21.8 download  ZIP
ΚΑΤΑ ΛΟΧΙΤΟΥ 7-8 download  ZIP
ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ 1.1 -3.7 download  ZIP
ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ 3.7-5.10 download  ZIP
ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ 6.5-8.8 download  ZIP
ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ 9.1 -11.6 download  ZIP
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ 3.1 -5.7 download  ZIP
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ 6.1-7.8 download  ZIP
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ 8.1-9 download  ZIP
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ 11-12 download  ZIP
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ 56.1-58.4 download  ZIP
   
 Επιστροφή στους συγγραφείς  Επιστροφή στις επιλογές διδακτικού υλικού
  Προηγούμενος συγγραφέας  Επόμενος συγγραφέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ΠΛΑΤΩΝ

ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ  (Adobe Acrobat) (Ms Word)
ΓΟΡΓΙΑΣ 456.a.7  - 456.c.7  

download  ZIP    

ΓΟΡΓΙΑΣ 507.e.5  - 508.c.2 download  ZIP 
ΓΟΡΓΙΑΣ 521.d.6  - 522.a.4 download  ZIP
ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ 238.b.7-238.d.8 download  ZIP
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Β 146.e.4-147.b.4 download  ZIP
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 38.e.2-39.b.6 download  ZIP
   

 

 Επιστροφή στους συγγραφείς  Επιστροφή στις επιλογές διδακτικού υλικού
  Προηγούμενος συγγραφέας  Επόμενος συγγραφέας

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ - ΙΣΑΙΟΣ - ΑΝΤΙΦΩΝ

ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ  (Adobe Acrobat) (Ms Word)
ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 6.1-7.11

download  ZIP    

ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 96.7-97.8 download  ZIP

 ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΛΑΚ. ΕΙΡΗΝΗΣ 10.1-11.9

download  ZIP
   

ΑΝΤΙΦΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΦΟΝΟΥ   5.1-7.4

download  ZIP
   
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ IV-VII download  ZIP
   
ΙΣΑΙΟΣ 4.5-6.5 download  ZIP
   
   
   

 

 Επιστροφή στους συγγραφείς  Επιστροφή στις επιλογές διδακτικού υλικού
  Προηγούμενος συγγραφέας  Επόμενος συγγραφέας