Απρόσωπα ρήματα

 

Απρόσωπα λέμε τα ρήματα που δεν έχουν υποκείμενο πρόσωπο ή πράγμα αλλά ολόκληρη πρόταση και συνηθίζονται στο τρίτο ενικό πρόσωπο. π.χ.  Απαγορεύεται    να καπνίζετε

Εκτός από τα απρόσωπα ρήματα υπάρχουν και οι απρόσωπες εκφράσεις που έχουν την ίδια ακριβώς λειτουργία.
Π. χ. Είναι κακό να κλέβουμε στο παιχνίδι

Πάτησε τα υποκείμενα μόνο των απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεων

Πρέπει .
Δεν πρόκειται
Ο παππούς άνοιξε την πόρτα.
Δε συμφέρει .
Φαίνεται ,
Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα.
Καλό είναι .
Είναι άδικο .
Το χιόνι απέκλεισε πολλά ορεινά χωριά.
Πρόκειται ;
Η μητέρα σιδέρωσε τα ρούχα.
Ενδέχεται
Φαίνεται .