•  

 

 

 

  Κεντρική

 

«Ο Ισμαήλ πασάς Παπαδάκης συλλαμβάνεται και καταλήγει στην Αίγυπτο όπου και εξισλαμίζεται και κάτω από την προστασία του Μεχμέτ Αλή, ηγεμόνα της Αιγύπτου, εκπαιδεύεται και ανέρχεται αργότερα σε ανώτερα στρατιωτικά αξιώματα. Ως υπουργός Στρατιωτικών αποστέλλεται στην εξεγερμένη Κρήτη (1866;) επικεφαλής του αιγυπτιακού στρατού. Αρχικά με έδρα τα Χανιά συμμετέχει στην οργάνωση των τουρκοαιγυπτιακών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των επαναστατών».(σ. 260)