•  

 

 

 
 

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και της Αλεξανδρείας απαγόρεψαν μια τέτοια αντιχριστιανική διπλοπροσωπία και τους υπενθύμισαν το: «όστις αν αρνήσηταί με έμπροσθεν των ανθρώπων κάνω αρνήσομαι αυτόν».

«Μα οι ιστορικοί και χρονογράφοι αναφέρουν πως ο Πατριάρχης Ιε­ροσολύμων Νεκτάριος Πελοπίδας, Κρητικός από το Χάντακα, για να συγκρατήσει, έστω και προσωρινά, μέρος από τους Χριστιανούς της Κρήτης, επέτρεψε να κάνουν τους αλλαξοπιστεμένους στο φανερό, στα κρυφά όμως να διατηρούν τη θρησκεία των προγόνων τους. Για την άδεια του αυτή ο Νεκτάριος κατηγορήθηκε,  γιατί υποβοήθησε τους σκοπούς της Πύλης …».(σ.89