•  

 

 

 
 

 
«Αυτοί οι άνθρωποι,  μέχρι σήμερα αρνούνται κατηγορηματικά την ταύτησή τους με τους Τούρκους ή τον χαρακτηρισμό «Τουρκοκρητικοί» που τους δίνουμε. Ταυτόχρονα είναι πολύ φανατικοί και υπερήφανοι για την κρητική τους καταγωγή, από 5 γενιές μέχρι σήμερα διατηρούν (χωρίς βέβαια δασκάλους από την Ελλάδα) την ελληνική γλώσσα και ιδιαίτερα την κρητική διάλεκτο…διατηρούν τα ήθη και έθιμα…» και αλλού γράφει: «Το κρητικό αυτό στοιχείο που δεν δέχτηκε να αφομοιωθεί από του Άραβες, αντιμετώπισε εκτός από την άρνηση της Ελλάδας και την άρνηση των εδώ εθνικοτήτων, λόγω του δικού του υπερεθνικισμού (οι Κρητικο-αραβικοί γάμοι είναι μέχρι σήμερα ντροπή), με αποτέλεσμα να είναι σε γενικές γραμμές χαμηλού βιοτικού επιπέδου…»,

Μ. Χαριτόπουλος, στα Χανιώτικα Νέα,  27/03/02