εικόνα τίτλου

Πυθαγόρειο Θεώρημα-Απόδειξη  Bhaskara.

Πάρτε τα κομμάτια στα οποία έχουμε χωρίσει το τετράγωνο της υποτείνουσας και προσπαθήστε να φτιάξετε την απόδειξη Bhaskara. Να γεμίσετε το πολύγωνο με τις διακεκομμένες γραμμές. Κάντε κλικ σε κάθε κομμάτι και μεταφερτέ το, μπορείτε να το περιστρέψετε από τα κυκλάκια που θα εμφανισθούν Μπορείτε να μεταφέρετε και τα τετράγωνα των καθέτων πλευρών και να καλύψετε το νέο σχήμα.

Back to Top