εικόνα τίτλου

Διπλασιασμός του κύβου -Η λύση του Νικομήδη

           Ο Νικομήδης για να λύση το πρόβλημα  της τριχοτόμησης της γωνίας και του τετραγωνισμού του κύβου επινόησε  μια καμπύλη,την  κογχοειδή  και κατασκεύασε ένα όργανο με το οποίο μπορεί να κατασκευασθεί με συνεχή κίνηση. Την καμπύλη αυτή παρουσιάσαμε αναλυτικά την τριχοτόμηση της γωνίας, η λύση του Νικομήδη. Στο παρακάτω applet μπορείτε να την κατασκευάσετε κινώντας το σημείο Μ, με τον slider ορίζουμε τις ίσες αποστάσεις ΜΡ=ΜΛ.
 
Παρακάτω παρουσιάζουμε την λύση του προβλήματος του διπλασιασμού του κύβου με χρήση της παραπάνω καμπύλης.
Διαβάστε τις οδηγίες για την κατασκευή  του σχήματος .
 

Όπως έχουμε αναφέρει  ο Ιπποκράτης απέδειξε ότι  αν κατασκευάσουμε δύο τμήματα  x  και y  ώστε να ισχύει

          eikona ../doublingCube/analogia.jpg τότε  το τμήμα  x   είναι το ζητούμενο

            Θα αποδείξουμε ότι στη παραπάνω κατασκευή  ισχύει  eikona sxeseis/sxesi1.jpg      οπότε  x = AM  
      Τα τρίγωνα  ΑΜΔ  και ΔΓΚ  είναι όμοια άρα             eikona sxeseis/sxesi2.jpg  
       Είναι ΓΘ//ΗΖ  άρα                  eikona sxeseis/sxesi3.jpg    
          Από (2) και (3) έχουμε     ΘΖ=ΑΜ    και ΖΚ=ΖΘ+ΘΚ=ΑΜ+ΑΛ  
               eikona sxeseis/sxesi4-2.jpg  
            eikona sxeseis/sxesi5-2.jpg  
      Από το ΕΓΖ  έχουμε       eikona sxeseis/sxesi6.jpg      αφού ΓΖ=ΒΖ=ΑΛ
      Από το ΖΕΚ  έχουμε     eikona sxeseis/sxesi7.jpg     
     Από τις (4),(5),(6),(7)  προκύπτει  ότι    eikona sxeseis/sxesi8.jpg  
    Τα τρίγωνα  ΜΒΚ  και ΔΓΚ  είναι όμοια  ,άρα    eikona sxeseis/sxesi9.jpg  
   Από τις  (8) και (9) προκύπτει      eikona sxeseis/sxesi10.jpg  
   από την (2) προκύπτει                   eikona sxeseis/sxesi11.jpg  
    Από τις (10) και (11) προκύπτει   eikona sxeseis/sxesi12.jpg               άρα  x = AM
 
Back to Top