εικόνα τίτλου

Ισόπλευρο Τρίγωνο

Αν παρατηρήσουμε το διπλανό τρίγωνο βλέπουμε, ότι οι πλευρές του είναι άνισες. Kάνετε κλικ πάνω στο σημείο Α και μετακινήστε το ώστε οι πλευρές ΑΒ και ΑΓ να γίνουν ίσες με την ΒΓ. Στην περίπτωση αυτή το τρίγωνο το ονομάζουμε ισόπλευρο.

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τη διαδικασία με την οποία μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, χρησιμοποιώντας το διαβήτη και το χάρακα. Εσείς θα πατάτε διαδοχικά το μπουτόν "Σχεδίασε" και θα παρατηρείτε τις κινήσεις του υπολογιστή. Αν θέλετε να ξαναδείτε την κατασκευή να πατήσετε το μπουτόν "Επαναφορά".

Back to Top