εικόνα τίτλου

Συμμετρία ως προς σημείο

Στη διπλανή εφαρμογή έχουμε ένα σχήμα ΑΒΓ και ένα σημείο Ο. Με το slider που υπάρχει κάτω από το σχήμα μπορείτε να το περιστρέψετε γύρω από το σημείο Ο κατά 180° μοίρες, και τότε θα πάρει μια νέα θέση, την Α'Β'Γ'.
Κατά την περιστροφή αυτή κάθε σημείο του ΑΒΓ θα συμπέσει με ένα σημείο του Α'Β'Γ'. Κάντε κλικ πάνω σε ένα σημείο του ΑΒΓ, περιστρέψετε το πατώντας το μπουτόν "Περιστροφή" να δείτε με ποιό σημείο του άλλου σχήματος θα συμπέσει, πάρτε και άλλα σημεία και κάντε το ίδιο. Αν πάρετε το σημείο Α θα δείτε ότι θα συμπέσει με το σημείο Α'. Τα σημεία αυτά λέγονται συμμετρικά ως προς κέντρο Ο και το κάθε ένα λέγεται συμμετρικό του άλλου.Δηλαδή:
Συμμετρικό ενός σημείου Α ως προς κέντρο Ο, λέγεται το σημείο Α', με το οποίο συμπίπτει το Α, όταν περιστραφεί περί το Ο κατα 180 μοίρες.

Συμμετρικό σχήματος

Στη διπλανή εφαρμογή έχουμε δύο σχήματα Σ1 και Σ2. Κάντε κλικ σε ένα σημείο του Σ1 και πατώντας το μπουτόν "Συμμετρικό" βρείτε το συμμετρικό του ως προς το σημείο Ο.

Παρατηρούμε ότι το συμμετρικό ανήκει στο σχήμα Σ2 και κατα την περιστροφή του Μ περί το Ο, το τμήμα ΟΜ συμπίπτει με το ΟΜ', έτσι τα τμήματα αυτά είναι ίσα, πράγμα που σημαίνει ότι το Ο είναι το μέσο του τμήματος ΜΜ'. Πάρτε και άλλα σημεία του Σ1, βρείτε τα συμμετρικά τους ως προς το Ο, και θα διαπιστώσετε ότι πάντα τα τμήματα ΟΜ και ΟΜ' είναι ίσα, άρα το Ο είναι μέσο του ΜΜ'. Για το λόγο αυτό θα λέμε ότι:

Δύο σημεία Μ και Μ' είναι συμμετρικά ως προς σημείο Ο, όταν το Ο είναι μέσο του τμήματος ΜΜ'

Έτσι για να βρούμε στο τετράδιο μας (όπου δεν μπορούμε να κάνουμε περιστροφή) το συμμετρικό ενός σημείου ως προς το Ο, ενώνουμε το σημείο με το Ο και προεκτείνουμε κατά ίσο τμήμα.

Αν βρούμε τα συμμετρικά όλων των σημείων του σχήματος Σ1, αυτά θα καλύψουν το Σ2 . Δηλαδή, κάθε σημείο του Σ2 είναι συμμετρικό ενός σημείου του Σ1 ως προς το Ο, αλλά και αντίστροφα, κάθε σημείο του Σ1 είναι συμμετρικό ενός σημείου του Σ2 ως προς το Ο. Για το λόγο αυτό τα σχήματα αυτά λέγονται συμμετρικά ως προς το Ο και όπως παρατηρούμε είναι ίσα αφού το ένα συμπίπτει με το άλλο (πατήστε το μπουτόν "Περιστροφή" για να περιστρέψετε το Σ1) .Δηλαδή:

Τα συμμετρικά ως προς ένα σημείο σχήματα είναι ίσα.

Back to Top