Ύψη   τριγώνου

Τα  ύψη ενός τριγώνου μας είναι ήδη γνωστά .Χρησιμοποιώντας το παρακάτω  applet θα διαπιστώσουμε ότι σε κάθε τρίγωνο ,τα τρία ύψη του διέρχονται από το ίδιο σημείο

Κάντε αριστερό κλικ σ' ένα σημείο της περιοχής σχεδίασης ,ένα μικρό τετράγωνο θα σχηματισθεί για να μας δείχνει την περιοχή της πρώτης κορυφής του τριγώνου που θα σχεδιάσουμε .

 Κάντε  δύο φορές ακόμα κλικ ,μετά το τρίτο κλικ θα σχεδιασθεί ένα τρίγωνο. Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη "Ύψη" θα σχεδιασθούν τα ύψη του τριγώνου .

Τοποθετήστε το ποντίκι στο μικρό τετράγωνο γύρω από μία κορυφή και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο ,σύρετε την κορυφή αυτή σε μία νέα θέση .Κάντε το ίδιο και με τις άλλες κορυφές. Θα παρατηρήσετε ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα ύψη διέρχονται από το ίδιο σημείο.

Σχεδιάστε ένα νέο αμβλυγώνιο τρίγωνο (πατήστε το "Νέο") ,φέρτε τα ύψη του ,παρατηρούμε ότι δεν τέμνονται ,αν όμως τα προεκτείνουμε (πατήστε το "Προεκτάσεις") πάλι θα περάσουν από το ίδιο σημείο. 

Κάντε πολλά δικά σας παραδείγματα .

 

Επιστροφή