εικόνα τίτλου

Ευθεία κάθετη σε ευθεία σε ένα σημείο της

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα διαδοχικά βήματα με τα οποία, μπορούμε να σχεδιάσουμε μια ευθεία κάθετη σε ευθεία ε και στο σημείο της Α με τη χρήση του κανόνα και του διαβήτη.
Back to Top