εικόνα τίτλου

Ευθεία κάθετη σε ευθεία από ένα σημείο εκτός αυτής.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα διαδοχικά βήματα με τα οποία, μπορούμε να σχεδιάσουμε μια ευθεία κάθετη σε ευθεία ε από σημείο Α εκτός αυτής με τη χρήση του κανόνα και του διαβήτη.
Back to Top