εικόνα τίτλου

Σχεδίαση καθέτων ευθειών

Στό διπλανό σχήμα, έχουμε μια ευθεία ε η οποία τέμνεται από την ευθεία ΑΔ στο σημείο Ο. Γύρω από το Ο σχηματίζονται τέσσερις γωνίες.

Αν τοποθετήσετε το ποντίκι στο σημείο Δ και το μετακινήσετε λίγο δεξιά θα έρθει μια στιγμή που οι παραπάνω γωνίες θα γίνουν όλες ορθές, 90° η κάθε μια. Στην περίπτωση αυτή οι ευθείες ΑΔ και ε είναι κάθετες, και γράφουμε `ΑΔ _|_ ε` .Η ευθεία ΑΔ διέρχεται από το σημείο Α και είναι κάθετη στην ευθεία ε.

Παρακάτω με τη βοήθεια του γνώμονα θα σχεδιάσουμε μια ευθεία η οποία θα διέρχεται από ένα σημείο Α και θα είναι κάθετη σεμια ευθεία ε. Εσείς θα πατάτε διαδοχικά το μπουτόν "Σχεδίασε" και θα παρατηρείτε τις κινήσεις του υπολογιστή. Αν θέλετε να ξαναδείτε την κατασκευή να πατήσετε το μπουτόν "Επαναφορά".

Back to Top