Σταυρόλεξο στους ρητούς αριθμούς

Συμπληρώστε το παρακάτω σταυρόλεξο και έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "Check" για έλεγχο της απάντησης σας .Αν συναντήσετε δυσκολία, κάντε κλικ στο "Hint" για βοήθεια.Κάντε κλικ πάνω σε ένα αριθμό του σταυρόλεξου για να δείτε την περιγραφή της αντίστοιχης λέξης.Οι λέξεις να γράφονται με κεφαλαία ελληνικά γράμματα.
.
     1        2           
                    
3                      
                    
  4               5       
                    
6              7          
            8          
                    
   9                   
                    
  10         11             
                    
  12                    
                    
     13                 
                    
    14