εικόνα τίτλου

Σχεδίαση τριγώνου

Παρακάτω θα χρησιμοποιήσουμε το χάρακα και το διαβήτη και για να κατασκευάσουμε ένα τρίγωνο του οποίου ξέρουμε τα μήκη των πλευρών του. Ξέρουμε δηλαδή ότι η πλευρά ΒΓ είναι ίση με ένα ευθύγραμμο τμήμα α, η ΑΒ με το γ καιι η ΑΓ με το β.

Back to Top