εικόνα τίτλου

Μήκος κύκλου

Στην παρακάτω εφαμογή έχουμε πέντε νομίσματα των 2€,1€, 20C, 10C, 1C. Αν πατήσετε το μπουτόν "Περιστροφή" το νόμισμα θα κάνει μια πλήρη περιστροφή. Το μήκος L που θα διαγράψει είναι ίσο με το μήκος του κύκλου.

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

2€
1€
20C
10C
1C
eikona images/picb333_1.jpg
eikona images/picb333_2.jpg
eikona images/picb333_3.jpg

Να κάνετε τις πράξεις με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή τσέπης.

Τι παρατηρείτε;

Back to Top