εικόνα τίτλου

Πυθαγόρειο Θεώρημα

Στο παρακάτω applet θα παρουσιάσουμε την απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήματος, που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο Β-Γυμνασίο στη σελίδα 131 κάτω από τον τίτλο "Για διασκέδαση".

Μετακινήστε τα τετράπλευρα στα οποία έχει χωρισθεί το τετράγωνο της πλευράς ΑΓ, καθώς και το τετράγωνο της πλευράς ΑΒ και προσπαθήστε να "καλύψετε" το τετράγωνο της υποτείνουσας ΒΓ.

Back to Top