Τεστ   στις  Ανισώσεις

Στο τεστ αυτό, αρχικά θα σας ζητηθεί το όνομα σας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην εκτύπωση των αποτελεσμάτων που θα γίνει στο τέλος .

Καλή επιτυχία.   
Κάντε κλικ για να αρχίσει το τεστ.