Παρακάτω παρουσιάζουμε το σταυρόλεξο του σχολικού βιβλίου των  Μαθηματικών της   Γ-Γυμνασίου.

           Σταυρόλεξο  αλγεβρικών παραστάσεων

Επιστροφή