Ελληνικός Πολιτισμός, Χάρτες

Χάρτες της μάχης του Μαραθώνα το 490 π.Χ.


 

Η μάχη του Μαραθώνα

Πήγαινε στον βίντεο-χάρτη της μάχης του Μαραθώνα

 

Τα στρατόπεδα των Ελλήνων και των Περσών

 

Τα στρατόπεδα των Ελλήνων και των Περσών

 

Η παράταξη των αντιπάλων

 

Η παράταξη των αντιπάλων

 

Πρώτη φάση της μάχης

 

Πρώτη φάση της μάχης

 

Υποχώρηση των περσικών άκρων και του ελληνικού κέντρου

 

Υποχώρηση των περσικών άκρων και του ελληνικού κέντρου

 

Τα ηττημένα περσικά τμήματα φεύγουν προς τη θάλασσα

 

Τα ηττημένα περσικά τμήματα φεύγουν προς τη θάλασσα

 

Β' φάση της μάχης

Η καταδίωξη του περσικού κέντρου

 

Η καταδίωξη του περσικού κέντρου

 

Γ' φάση της μάχης

Υποχώρηση των Περσών

 

Υποχώρηση των Περσών

 

Οι Πέρσες προσπαθούν να επιβιβαστούν στα πλοία τους, ενώ διεξάγεται σκληρή μάχη

 

Οι Πέρσες προσπαθούν να επιβιβαστούν στα πλοία τους, ενώ διεξάγεται σκληρή μάχη

 

Νίκη των Ελλήνων

 

Νίκη των Ελλήνων