Ελληνικός πολιτισμός, Χάρτες

Αρχική • Είσοδος • Μάχες • Χάρτες • Τέχνη • Ιστορία • Ν.Ε. Γλώσσα • Λογοτεχνία • Παιχνίδια • Συνδέσεις • Πλοήγηση

Οδύσσεια • Ηρόδοτος • Ιλιάδα • Ανθολόγιο Β' • Ελένη • Ανθολόγιο Γ' • Θεματογραφία • Αρχ. Γυμνασίου • Αρχ. Λυκείου

 

 

Οποιαδήποτε κριτική  είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να πατήσετε εδώ.

Προτεινόμενο πρόγραμμα περιήγησης: mozilla firefox

Χάρτες Αρχαίας

 

Ο ελληνικός χώρος στα βάθη της προϊστορίας (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Η εποχή του λίθου στην Ελλάδα, Οι οικισμοί (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτης του Κυκλαδικού πολιτισμού με διάδραση

Χάρτης της Μινωικής Κρήτης    Χάρτης της Μινωικής Κρήτης με διάδραση

Μινωϊκή Κρήτη: Οι εμπορικοί δρόμοι (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Τρωϊκός πόλεμος, Τα βασίλεια των Αχαιών (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χρονολόγιο-Ιστοριογραμμή Αρχαίας Σπάρτης (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Η μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.)

Η μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης

Χάρτης της περσικής αυτοκρατορίας γύρω στο 480 π.Χ.

Ελληνικές πόλεις-κράτη της αρχαιότητας, Χωροταξία και Οργάνωση (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Η μάχη των Θερμοπυλών (480 π.Χ.) Με κίνηση

Η ναυμαχία της  Σαλαμίνας (480 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης

Οι Περσικοί πόλεμοι με μια ματιά (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Σαλαμίνα  Αεροφωτογραφία

Η ναυμαχία του  Αρτεμισίου  (480 π.Χ.) Με κίνηση

Η Συμμαχία της Δήλου: Οι πρωταγωνιστές (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Διαδραστικός χάρτης με την Αθηναϊκή Συμμαχία τον 5ο αι. π.Χ. (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου)

Από τη Συμμαχία της Δήλου στην Ηγεμονία της Αθήνας (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Η ηγεμονική θέση της Αθήνας στη Συμμαχία της Δήλου (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Πελοποννησιακός πόλεμος (Οι Συμμαχίες) (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτες του πελοποννησιακού πολέμου

Αθήνα, 480-430 π.Χ.: Πνευματική και Πολιτιστική κίνηση (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτης της Μακεδονίας ως το 336 π.Χ.

Η χώρα των Μακεδόνων (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χρονολόγιο-Ιστοριογραμμή Φιλίππου Β΄ (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Η επέκαταση του κράτους της Μακεδονίας και το οικοδομικό έργο του Φιλίππου Β΄ (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτης της Κύπρου στα κλασικά χρόνια 

Διαδραστικός χάρτης με την εκστρατεία του Μ. Αλέξανδρου  (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου)

Η Εκστρατεία του Μ.Αλεξάνδρου (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Η μάχη του Γρανικού (334 π.Χ.)  Βίντεο-χάρτης

Η μάχη της Ισσού (333 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης

Χάρτης με τα ελληνιστικά βασίλεια

Χρονολόγιο-Ιστοριογραμμή Πύρρου Α΄ (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτης με την εκστρατεία του Πύρρου στη Δύση

Η εκστρατεία του Πύρρου στην κάτω Ιταλία και στη Σικελία (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)  

Χάρτης με την Ελλάδα και τα παράλια της Μ. Ασίας το 228 π.Χ.  

Χάρτης με το κράτος του Πύρρου και την εκστρατεία του στη Δύση  

Ο Ελληνιστικός κόσμος και η Ρώμη, το 200 π.Χ. (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)  

Χάρτες βυζαντινής περιόδου

 

Χάρτες της βυζαντινής αυτοκρατορίας από το 324 μ.Χ. ως το 1451 μ.Χ.

Οι Σλάβοι (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χρονολόγιο-Ιστοριογραμμή Μ.Κωνσταντίνου (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Κτήρια της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χρονογραμμή : Οι μεγαλύτερες αιρέσεις (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 324 μ.Χ.

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 395 μ.Χ.

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 527 μ.Χ.

Στρατιωτικές επιχειρήσεις Ιουστινιανού (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 565 μ.Χ.

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 632 μ.Χ.

Αραβική εξάπλωση (χάρτης) (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Αραβική εξάπλωση (ιστοριογραμμή) (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1025 μ.Χ.

Χάρτης του διαμελισμού του βυζαντίου μετά το 1204

Χάρτης του διαμελισμού του βυζαντίου μετά το 1204  Με κίνηση

Χάρτης του διαμελισμού του βυζαντίου μετά το 1204  Με διάδραση ΝΕΟ

Χάρτης με τις κατακτήσεις του Ιωάννη Βατάτζη 1222-1250

Χάρτης με τις κατακτήσεις του Ιωάννη Β' Ασάν, της Βουλγαρίας 1218-1241

Χάρτης με τις κατακτήσεις του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 1258-1282

Σταυροφορίες (Χάρτες) (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτης με την εξέλιξη της αυτοκρατορίας της Νίκαιας από το 1204 ως το 1282   Με κίνηση

Ξένη κυριαρχία: Λατινοκρατία (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτης με τις κατακτήσεις Θεόδωρου Αγγέλου 1215-1230

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1270 μ.Χ.

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1360 μ.Χ.

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1451 μ.Χ.

Χάρτης εδαφικής εξέλιξης της βυζαντινής αυτοκρατορίας από το 324 ως το 1451 μ.Χ. Με κίνηση

Χρονολόγιο-Ιστοριογραμμή Οθωμανικής επέκτασης (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Η εξάπλωση του οθωμανικού κράτους (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτης με την εξάπλωση των Οθωμανών ως τα 1360 μ.Χ.

Χάρτης με την εξάπλωση των Οθωμανών ως τα 1400 μ.Χ.

Ταξιδεύοντας στην Οθωμανική αυτοκρατορία (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Γεωγραφική εκδήλωση της "Αναγέννησης" (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Διαδραστικός Χάρτης : Ιταλία της Αναγέννησης (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτες Νεότερης

 

Η οικονομία των Ελλήνων κατά τον 18ο αιώνα (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Η πορεία του Υψηλάντη κατά τη διάρκεια της επανάστασης στη Μολδοβλαχία  Με κίνηση

Η μάχη στα Δερβενάκια (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Η σταδιακή αύξηση της ελληνικής επικράτειας  Με επιλογή

Η σταδιακή αύξηση της ελληνικής επικράτειας  Με κίνηση

Τα βαλκανικά κράτη το 1912

Κατακτήσεις εδαφών στον α' βαλκανικό πόλεμο

Τα Βαλκάνια μετά το β' βαλκανικό πόλεμο και τη δημιουργία αλβανικού κράτους

Κατακτήσεις εδαφών στον α' βαλκανικό πόλεμο (διάδραση)

Κατακτήσεις εδαφών στο β' βαλκανικό πόλεμο (διάδραση)

Οι συμμαχίες του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτης της Ελλάδας μετά τις συνθήκες Σεβρών, Νεϊγί

Βαλκανικοί πόλεμοι: Οι διεκδικήσεις και τα οφέλη των βαλκανικών κρατών (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου, Φωτόδεντρο)

Χάρτης Μικρασιατικού Πολέμου  

Χάρτης ελληνοϊταλικού πολέμου  

Χάρτης β' παγκοσμίου πολέμου, Η γερμανική εισβολή  

Η τριπλή κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα (1941-1944)  Με επιλογή ΝΕΟ

Η τριπλή κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα (1941-1944)  Με κίνηση

 

Η σελίδα αυτή προσπαθεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στους εξειδικευμένους χάρτες ιστορίας

στο ελληνικό διαδίκτυο.

Η προσπάθεια είναι φυσικά ερασιτεχνική, γι' αυτό και η επιείκειά σας είναι απαραίτητη.

 

Οι χάρτες με κίνηση μπορούν να αντιγραφούν και να επικολληθούν σε power point.

 

Η κίνηση παρουσιάζεται μόνο κατά την προβολή.

 

 

Ενδιαφέροντες χάρτες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

Τα κράτη στην Ευρώπη κάθε 100 χρόνια, από το 1 μ.Χ. ως το 2000 μ.Χ.

Διαδραστικοί χάρτες, Ο ιστορικός άτλαντας της Μεσογείου