Ελληνικός πολιτισμός, Χάρτες

Αρχική • Είσοδος • Μάχες • Χάρτες • Τέχνη • Ιστορία • Ν.Ε. Γλώσσα • Λογοτεχνία • Παιχνίδια • Συνδέσεις • Πλοήγηση

Οδύσσεια • Ηρόδοτος • Ιλιάδα • Ελένη • Θεματογραφία • Αρχ. Γυμνασίου • Αρχ. Λυκείου

 

 

Οποιαδήποτε κριτική  είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να πατήσετε εδώ.

Προτεινόμενο πρόγραμμα περιήγησης: mozilla firefox

Χάρτες Αρχαίας

 

Χάρτης του Κυκλαδικού πολιτισμού με διάδραση

Χάρτης της Μινωικής Κρήτης    Χάρτης της Μινωικής Κρήτης με διάδραση

Η μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.)

Η μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης

Χάρτης της περσικής αυτοκρατορίας γύρω στο 480 π.Χ. 

Η μάχη των Θερμοπυλών (480 π.Χ.) Με κίνηση

Η ναυμαχία της  Σαλαμίνας (480 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης

Σαλαμίνα  Αεροφωτογραφία

Η ναυμαχία του  Αρτεμισίου  (480 π.Χ.) Με κίνηση

Διαδραστικός χάρτης με την Αθηναϊκή Συμμαχία τον 5ο αι. π.Χ. (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου)

Χάρτες του πελοποννησιακού πολέμου 

Χάρτης της Μακεδονίας ως το 336 π.Χ. 

Χάρτης της Κύπρου στα κλασικά χρόνια 

Διαδραστικός χάρτης με την εκστρατεία του Μ. Αλέξανδρου  (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου)

Η μάχη του Γρανικού (334 π.Χ.)  Βίντεο-χάρτης

Η μάχη της Ισσού (333 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης

Χάρτης με τα ελληνιστικά βασίλεια 

Χάρτης με την εκστρατεία του Πύρρου στη Δύση  

Χάρτης με την Ελλάδα και τα παράλια της Μ. Ασίας το 228 π.Χ.  

Χάρτης με το κράτος του Πύρρου και την εκστρατεία του στη Δύση  

 

Χάρτες βυζαντινής περιόδου

 

Χάρτες της βυζαντινής αυτοκρατορίας από το 324 μ.Χ. ως το 1451 μ.Χ.

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 324 μ.Χ.

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 395 μ.Χ.

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 527 μ.Χ.

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 565 μ.Χ.

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 632 μ.Χ.

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1025 μ.Χ.

Χάρτης του διαμελισμού του βυζαντίου μετά το 1204

Χάρτης του διαμελισμού του βυζαντίου μετά το 1204  Με κίνηση

Χάρτης του διαμελισμού του βυζαντίου μετά το 1204  Με διάδραση ΝΕΟ

Χάρτης με τις κατακτήσεις του Ιωάννη Βατάτζη 1222-1250

Χάρτης με τις κατακτήσεις του Ιωάννη Β' Ασάν, της Βουλγαρίας 1218-1241

Χάρτης με τις κατακτήσεις του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 1258-1282

Χάρτης με την εξέλιξη της αυτοκρατορίας της Νίκαιας από το 1204 ως το 1282   Με κίνηση

Χάρτης με τις κατακτήσεις Θεόδωρου Αγγέλου 1215-1230

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1270 μ.Χ.

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1360 μ.Χ.

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1451 μ.Χ.

Χάρτης εδαφικής εξέλιξης της βυζαντινής αυτοκρατορίας από το 324 ως το 1451 μ.Χ. Με κίνηση

Χάρτης με την εξάπλωση των Οθωμανών ως τα 1360 μ.Χ.

Χάρτης με την εξάπλωση των Οθωμανών ως τα 1400 μ.Χ.

 

Χάρτες Νεότερης

 

Η πορεία του Υψηλάντη κατά τη διάρκεια της επανάστασης στη Μολδοβλαχία  Με κίνηση

Η σταδιακή αύξηση της ελληνικής επικράτειας  Με επιλογή

Η σταδιακή αύξηση της ελληνικής επικράτειας  Με κίνηση

Τα βαλκανικά κράτη το 1912

Κατακτήσεις εδαφών στον α' βαλκανικό πόλεμο

Τα Βαλκάνια μετά το β' βαλκανικό πόλεμο και τη δημιουργία αλβανικού κράτους

Κατακτήσεις εδαφών στον α' βαλκανικό πόλεμο (διάδραση)

Κατακτήσεις εδαφών στο β' βαλκανικό πόλεμο (διάδραση)

Χάρτης της Ελλάδας μετά τις συνθήκες Σεβρών, Νεϊγί  

Χάρτης Μικρασιατικού Πολέμου  

Χάρτης ελληνοϊταλικού πολέμου  

Χάρτης β' παγκοσμίου πολέμου, Η γερμανική εισβολή  

Η τριπλή κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα (1941-1944)  Με επιλογή ΝΕΟ

Η τριπλή κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα (1941-1944)  Με κίνηση

 

Η σελίδα αυτή προσπαθεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στους εξειδικευμένους χάρτες ιστορίας

στο ελληνικό διαδίκτυο.

Η προσπάθεια είναι φυσικά ερασιτεχνική, γι' αυτό και η επιείκειά σας είναι απαραίτητη.

 

Οι χάρτες με κίνηση μπορούν να αντιγραφούν και να επικολληθούν σε power point.

 

Η κίνηση παρουσιάζεται μόνο κατά την προβολή.

 

 

Ενδιαφέροντες χάρτες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

Τα κράτη στην Ευρώπη κάθε 100 χρόνια, από το 1 μ.Χ. ως το 2000 μ.Χ.

Διαδραστικοί χάρτες, Ο ιστορικός άτλαντας της Μεσογείου