Ελληνικός Πολιτισμός, Χάρτες

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1270 μ.Χ.


 

Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1270 μ.Χ