>

 

Προσωπικές πληροφορίες

10/06/09

Κεντρική σελίδα
Προσωπικές πληροφορίες
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛ/ΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συλλογή φωτογραφιών
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΝΤΟΣ
ΝΕΑ

 

Γεια σας,

(΄Ένα σύντομο βιογραφικό)

 Γεννήθηκα το 1963 στον Τρίλοφο Πιερίας είμαι κάτοικος
Κατερίνης -ΠΟΝΤΙΟΣ (ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ)-και εργάζομαι σαν καθηγητής Οικιακής Οικονομίας στο 5ο  Γυμνάσιο Κατερίνης.

Από το 1995 εργάστηκα στα εξής σχολεία:

Γυμνάσιο Σερβίων Κοζάνης

1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας Ημαθίας

Γυμνάσιο Κονταριώτισσας

5ο Γυμνάσιο Κατερίνης

1ο Γυμνάσιο Κατερίνης

5ο Γυμνάσιο Κατερίνης

Ακόμη είμαι συνδικαλιστής της ΕΣΑΚ-ΔΕΕ (ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ) και εκλέγομαι από το 2004 στο Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ.

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

(ΤΟΧΟΒΑ- ΠΑΛΙΟΝΕΛΛΗΝΗ)

Κατά την Τουρκοκρατία, στο πλαίσιο του οθωμανικού διοικητικού συστήματος η Τόχοβα αποτελούσε ιμλάκι (Κρατικό τσιφλίκι) και υπαγόταν στο καϊμακαλίκι της Βέροιας, ενώ κατά τα τέλη του 19 αι. και μέχρι την απελευθέρωση στον καζά Κατερίνης. Εκκλησιαστικά, οι κατά καιρούς χριστιανοί κάτοικοί της υπάγονταν στην επισκοπή Κίτρους.

Κατά τον 19ο  αι., ίσως και παλαιότερα, και μέχρι το 1863, το χωριό Τόχοβα κατοικούνταν από 15-20 χριστιανικές οικογ. Κατά τα τελευταία, πριν το 1863, χρόνια, οι οικογένειες αυτές βαθμηδόν μετανάστευσαν σε άλλα πλησιόχωρα τσιφλίκια.

Τότε, το 1863, η τουρκική κυβέρνηση έστειλε περίπου 400 οικογ. Κιρκασίων για να εγκατασταθούν στα μέρη της Πιερίας. Απ’ αυτές τις 400 οικ., οι 200 εγκαταστάθηκαν στην Κατερίνη (και συγκρότησαν τον Τσερκέζ Μαχαλά, σημ. Ευαγγελλικά), ενώ οι υπόλοιπες 300 οικ. προετράπησαν να συνοικιστούν στην Τόχοβα.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

1850                                     20  Χριστιανικές οικογ.

1863                                  400  Μωαμεθανικές οικογ. Κιρκασίων

1878                                1113  άτομα (545 άρρενες & 585 θήλεις) Μωαμεθ. Εξ Ανατολ Ρωμυλίας).   

                                                                                

1912-1923                         Αποχώρηση Μωαμεθανών

1920                                  1170    Έλληνες χριστ. Πρόσφυγες (Πόντιοι, Μικρασιάτες, Θρακιώτες)

1928                                  1209

1940                                  1694

1951                                  1135

1961                                  1202

1971                                   703

1981                                   749

1991                                   694

Στην αποκατάσταση των Κιρκασίων, στην οικοδόμηση των οικιών τους και στην προμήθεια των γεωργικών εργαλείων τους, φορολογήθηκαν απηνώς, όπως και παλαιότερα, οι χριστιανοί της γύρω περιοχής, ενώ η οθωμανική κυβέρνηση φρόντισε να τους παραχωρήσει δωρεάν γαίες από το κρατικό κτήμα.

Και μολονότι σι πλησιόχωροι χριστιανοί εδαπάνησαν τόσα για να αποκτήσουν γείτονες, αποδείχτηκαν πραγματική μάστιγα, κλέπται συστηματικοί, . . . πλην των γυναικών και των γερόντων πάντες σι λοιποί περιέρχονται τας νύκτας εις τα πέριξ των χωρίων, εις τους αγρούς, εις τας βοσκάς, εις τους σταύλους και αγέλας όλας κλέπτουσι..., .όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος (1840-1882) στα απομνημονεύματά του.

Εξ αιτίας της ληστρικής συμπεριφοράς τους, μετά την επανάσταση του Ολύμπου (Φεβρ.-Μάρτιος 1878), οι Κιρκάσιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Πιερία τσα τέλη του 1878 και να μετακινηθούν προς την Ασία. Λίγο καιρό αργότερα Το οθωμανικό Κράτος εγκατέστησε στην Τόχοβα οθωμανούς πρόσφυγες προερχόμενους από τη Βουλγαρία και την Ανατολικοί Θράκη. Άνθρωποι ήρεμοι και φιλήσυχοι κατά τον Νικόλαο.

 

Σύμφωνα με την πρώτη, αμέσως μετά την απελευθέρωση, επίσημη απογραφή του πληθυσμού του 1913 (βλ. Στατιστικός Πίναξ...1913...) η Τόχοβα εμφανίζεται να κατοικείται από 1113 μουσουλμάνους μόνον ( 545 άρρενες και 568 θήλεις) και κανέναν χριστιανό κάτοικο.

Στα μέσα του 1914 στην Τόχοβα εγκαταστάθηκαν 40 περίπου οικ. Χριστιανών προσφύγων από τη Θράκη, Οι οποίοι, όμως, την εγκατέλειψαν κατά το 1920.

Λίγο πριν και λίγο μετά τη Σύμβαση της Ανταλλαγής (1923 ), σι μουσουλμάνοι εγκατέλειψαν την Τόχοβα και κατευθύνθηκαν προς την Τουρκία, ενώ χριστιανοί της Τουρκίας πήραν τον αντίστροφο δρόμο.

Από το αρχείο της ΕΑΠ πληροφορούμαστε ότι κατά το χρονικό διάστημα 1923-1927 στην Τόχοβα εγκαταστάθηκαν 271 οικ. Προσφύγων από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και τη Θράκη. ( Για την  προέλευση των προσφύγων αυτών βλ. πίνακα 13 και 14).

 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

Η προέλευση των πρώτων 271 οικογ. προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στον Τρίλοφο από το 1923 έως το 1927

από τον Πόντο   152 οικογ.

     από την Μ. Ασία 59 οικογ.

     από τη Θράκη    60 οικογ.

Η γεωγραφική προέλευση των ΠΟΝΤΙΩΝ προσφύγων

-Φάτζα                             94 οικογ.

-Ορντού                            18 οικογ.

-Κερασούντα                    6  οικογ.

-Σαμψούντα                       5  οικογ.

-Σεβάστεια                        14 οικογ. (οι 12 από το Νιξάρ)

-Αργυρούπολη                    1 οικογ.

-Τραπεζούντα                     1 οικογ.

-Κασταμονή                        2 οικογ.

 

Οι Θρακιώτες πρόσφυγες

-Σαράντα Εκκλησιές     45 οικογ.(Αρκαδιούπολη, Σκόπελος, Μεσσήνη)

-Ραιδεστός                    15 οικογ.( Σιμιτλή, Μάλγαρα)

 

Οι Μικρασιάτες Πρόσφυγες

-Αϊδίνι                       39 οικογ . (Κερκιντζέ, Βουγιουκλή, Αγιού Σουλούκ,Έφεσσος, Σαβδίκϊοϊ)

-Προύσσα                   8 οικογ.(Ντερεντίζ, Κουβούκλια)

-Ικόνιο                       2 οικογ.(Χασίν Κϊοϊ και Μίτση Νίγδης)

Μετά την απελευθέρωση, στο Πρώτο αυτοδιοικητικό σύστημα της Πιερίας, ο οικισμός της Τόχοβας εντάχθηκε στο Δήμο Κατερίνης. Στα 1918 αναγνωρίστηκε σε Κοινότητα και το 1926 μετονομάστηκε σε Παλιονέλληνη. Το 1950 μετονομάστηκε σε Τρίλοφο και, τέλος το 1998, με το νόμο Καποδίστρια, εντάχθηκε μαζί με άλλες οκτώ κοινότητες στο Δήμο Ελαφίνας.

(Από τά αρχεία της νομαρχίας Πιερίας - Ι. Καζνταρίδης)

..

Κεντρική σελίδα | Προσωπικές πληροφορίες | ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΕΡΙΒΑΛ/ΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | Συλλογή φωτογραφιών | ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΠΟΝΤΟΣ | ΝΕΑ

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 10/06/09