ΠΕΡΙΒΑΛ/ΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

02/03/10

Κεντρική σελίδα
Προσωπικές πληροφορίες
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛ/ΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συλλογή φωτογραφιών
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΝΤΟΣ
ΝΕΑ

 

               Η αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στον άνθρωπο η καταστροφή του περιβάλλοντος, οδήγησε στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έρχεται  συμπληρωματικά με το σχολείο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες  για ενεργοποίηση, κριτική, προσέγγιση και συμμετοχή του κάθε μαθητή σε θέματα που τον αφορούν και σχετίζονται με τη ζωή του.

   Οι βασικοί  στόχοι  αυτής της δραστηριότητας είναι:

ü      Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών με γνωστές ή   άγνωστες σ’ αυτούς δραστηριότητες.

ü      Η απόκτηση κοινωνικών αξιών και νέων ενδιαφερόντων.

ü      Η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία.

ü      Να ενημερωθούν οι μαθητές για τις αρνητικές επιδράσεις στην υγεία τους από την συνεχιζόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος.

ü      Η aνάπτυξη ομαδικού πνεύματος συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, σεβασμού, εμπιστοσύνης.

ü      Η ευαισθητοποίηση, η πληροφόρηση και η επιμόρφωση των μαθητών σε θέματα διατήρησης των φυσικών πόρων καθώς επίσης η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων

ü      Και η απόκτηση από μαθητές και καθηγητές μιας αμεσότερης επαφής με το περιβάλλον του τόπου μας και η θετική  συμβολή σ’ αυτό.

 Η συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα τους προτρέπει στην ενεργή συμμετοχή τους , στην κριτική προσέγγιση, στην ανάληψη πρωτοβουλίας, στη συνεργασία και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θεωρούνται αναγκαίες προϋποθέσεις για την πνευματική ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωση του σύγχρονου νέου.

 Η συμμετοχή των μαθητών είναι καθαρά εθελοντική. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, σε ημέρες και ώρες που διευκολύνουν τους μαθητές.

 

 

 

Πρόγραμμα σχολ.έτους:2003-2004

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

΄΄Χλωρίδα και πανίδα του Ολύμπου και των γύρω περιοχών΄΄

 

 

Κεντρική σελίδα | Προσωπικές πληροφορίες | ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΕΡΙΒΑΛ/ΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | Συλλογή φωτογραφιών | ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΠΟΝΤΟΣ | ΝΕΑ

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 10/06/09