Έρευνα και μετρήσεις για το νερό με σχάρα παρατήρησης για το νηπιαγωγείο

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται για παιδιά προσχολικής ηλικίας

ΜΑΘΗΜΑ: Για το Νερό

ΘΕΜΑ: Έρευνα και μετρήσεις για το νερό με σχάρα παρατήρησης για το νηπιαγωγείο

ΤΑΞΕΙΣ:  Α’ Νήπια, Β’ Προνήπια

Η έρευνα αναλύεται και ακολουθεί ένα πρόγραμμα εργασιών

Προπαρασκευαστική φάση

– Οργάνωση ένος μικρού προπαρασκευαστικού προγράμματος για το νερό. – Εντοπίζουμε τις πηγές νερού της περιοχής μας. – Επιλέγουμε μία πηγή νερού για να την επισκεφθούμε. – Προετοιμάζουμε  την επίσκεψή μας.

 1. Διάρκεια προπαρασκευαστικής φάσης
  (προπαρασκευαστικές δραστηριότητες)

2.Φάση προετοιμασίας μιας επίσκεψης

 Επισκεπτόμαστε τον τόπο που έχουμε επιλέξει. – Παρατηρούμε, συλλέγουμε και καταγράφουμε στοιχεία από ποικίλες πηγές.

 1. Διάρκεια προετοιμασίας της επίσκεψης

Μία εβδομάδα

4.Φάση της επίσκεψης (εξερεύνηση)

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης τα παιδιά εμπλέκονται άμεσα με το σχέδιο εργασίας (την επίσκεψή τους), οικοδομούν τη σκέψη τους και προσπαθούν να κατανοήσουν το θέμα τους χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγουν στον τόπο της επίσκεψης. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εστιάσει τα παιδιά συλλέγουν δεδομένα, προκειμένου να προχωρήσουν σε διερεύνηση που μπορεί να στρέφεται γύρω από δύο κύριες κατευθύνσεις:

 1. Ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω από τις πηγές νερού
 2. Μορφές ζωής μέσα και γύρω από το νερό

5.Φάση που ακολουθεί την επίσκεψη (Επεξήγηση, Επεξεργασία, Αξιολόγηση)

– Αξιολογούμε τα στοιχεία. – Απαντούμε στις ερωτήσεις. – Εξαγάγουμε συμπεράσματα. – Παρουσιάζουμε τα ευρήματα και τα αποτελέσματα με ποικίλους τρόπους. – Αξιολογούμε τη μαθησιακή διαδικασία.

 ΣΤΟΧΟΙ:

 1. Βασικός σκοπός του έργου είναι να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία: (α) να αναγνωρίσουν τη σημασία του νερού για τον άνθρωπο και την ανάπτυξη της ζωής, (β) να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις για την επιστημονική παρατήρηση.
 2. Φάση που προηγείται της επίσκεψης (Εμπλοκή): Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης τα παιδιά θα πρέπει: (α) Να μάθουν να παρατηρούν συστηματικά, να βρουν έναν τρόπο για να κάνουν μετρήσεις και υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τυποποιημένα και μη εργαλεία και αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης, να διατυπώνουν κατάλληλες ερωτήσεις και να αναπτύσσουν προσοχή, ενεργό συμμετοχή και σκόπιμη συζήτηση. (β) Να εντοπίσουν τις πλησιέστερες πηγές νερού και να οργανώσουν μια επίσκεψη για να τις μελετήσουν.

3.Τα παιδιά μπορούν να προετοιμάσουν το δικό τους σχέδιο εργασίας «Water Ecoculture» και συγχρόνως να εκπαιδευτούν ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, και να μάθουν για το ρόλο και την κατασκευή αρχείων παρατήρησης και τη χρήση διαφόρων δεδομένων για παρατήρηση. Η έρευνα έχει δείξει ότι αυτό είναι απαραίτητο έτσι ώστε τα παιδιά να μάθουν την πρακτική της παρατήρησης, η οποία αποτελεί ένα πολύπλοκο έργο, θεμελιώδους σημασίας για την επιστήμη και την εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο πλαίσιο ποικίλων μικρών προγραμμάτων για το νερό στο σχολείο ή στο σπίτι τα οποία θα εμπλέξουν τα παιδιά στις διαδικασίες της παρατήρησης. Η χρήση ειδικού εξοπλισμού (όπως ξύλινα τουβλάκια, μολύβια, αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης, μεγεθυντικοί φακοί, διαγράμματα, κλπ.) είναι ιδιαίτερα επιθυμητή σ? αυτό το στάδιο, δεδομένου ότι αυτό βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τις κατάλληλες προδιαθέσεις και δεξιότητες.

 1. Προτείνουμε τα ακόλουθα μικρότερα προπαρασκευαστικά έργα, αλλά είναι ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε άλλη καλή ιδέα που μπορεί να προκύψει στην τάξη σας: I. Πού είναι η διαρροή (ή που στάζει);
 2. Πόσο νερό χρησιμοποιείται κάθε μέρα στο σχολείο (ή στο σπίτι);

III. Πόσο έχει βρέξει αυτή την εβδομάδα;

 1. Ποιός χρειάζεται το νερό στη Γη;
 2. Ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω από τις πηγές νερού
 3. Μορφές ζωής μέσα και γύρω από το νερό

Παρουσίαση και αξιολόγηση των διαπιστώσεων και των αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ?Water Ecoculture? τα παιδιά θα πρέπει να σκεφτούν και να προετοιμάσουν μια παρουσίαση της έρευνας και των ευρημάτων τους αξιοποιώντας μια ποικιλία από πηγές και δυνατότητες (ζωγραφιές τρισδιάστατα μοντέλα, γραφικές αναπαραστάσεις, παρουσιάσεις στο PowerPoint, αρχεία ήχου ή βίντεο, φωτογραφίες, κ.λπ.). Σ? αυτό το στάδιο τα παιδιά καλούνται να αξιολογήσουν τι και πώς έμαθαν. Επίσης θα πρέπει να κρίνουν πόσο δύσκολη υπήρξε ολόκληρη η διαδικασία, τι θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα καθώς και τι θα μπορούσαν άμεσα να διορθώσουν. Η εργασία των παιδιών μπορεί να φορτωθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου «Το νερό» για να είναι διαθέσιμη σε όλους. Η ιστοσελίδα του έργου θα αποτελέσει στο τελευταίο αυτό στάδιο το χαρτοφυλάκιο του «Water Ecoculture» φέρνοντας κοντά παιδιά από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. Θα ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών μέσω ενός φόρουμ στο οποίο τα παιδιά θα συμβάλουν με σχόλια, ερωτήσεις, και/ή τις εντυπώσεις που αποκόμισαν τόσο από τη δική τους δουλειά όσο και από τη δουλειά των άλλων.

Φύλλο εργασίας για το νερό

Φωτογραφίες από Χριστουγεννιάτικο Άλμπουμ

P1010100 P1010097 P1010098 P1010099 15300590 10207945449138730 98334307 n 15319550 10207945453178831 1681629109 n 15319518 10207945451778796 1271989512 n 15319576 10207945450378761 1020841346 n