Δεδομένου ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο χρόνος για το μάθημα των ΤΠΕ είναι μια ώρα την εβδομάδα συστήνεται στους γονείς η εγκατάσταση των παρακάτω προγραμμάτων