Ιστοσελίδα του:

 Γεωργιτζίκη Δημοσθένη

ΠΕ 18 Τεχν. Γεωπονίας

Η ώρα είναι....

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αρχική Σελίδα

Βιογραφικό

Εργασίες

Φωτογραφίες

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Γεωργιτζίκης  Δημοσθένης

Επαγ/λμα: Εκπ/κός

Διεύθυνσή: Μεραρχίας 153

Οικ. Κατάστασή: Έγγαμος++

Τηλ.: 69123456789

Σπουδές: ΤΕΙ Γεωπονίας Θεσ/νίκης, Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας

Επιμορφώσεις: ΑΠΘ, Κοινωνία της πληροφορίας, Λογισμικό της ΤΕΕ, Λαέρτης κ.α

Προϋπηρεσία: 17 χρόνια και 5 μήνες

 

 

Χάρτης

Καιρός